Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry

Seura pähkinänkuoressa

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry on perustettu vuonna 1900. Seuran alkuperäinen rekisteröity nimi oli Kouvolan Naisvoimistelijat (1923-2000) ja se muutettiin Kouvolan Jumppaseuraksi vuonna 2000. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2010 seuran täyttäessä 110 vuotta.

Viime vuosina seurassa on ollut lähes 400 aikuis- ja yli 550 lapsijäsentä. Yhteensä jäseniä on siis lähes 1000.

Liikuntaryhmiä/-tunteja on vuosittain noin 50, joista lasten ja nuorten ryhmiä on noin 25. Aikuisten tunteja on viikoittain noin 25  erilaista. Vuodessa Tempo liikuttaa jäseniään yhteensä siis yli 1500 tuntia vuoden aikana.

Liikuntaryhmien ohjaajia on Tempossa noin 40 ja lisäksi toimistolla työskentelee 1 osa-aikainen työntekijä. Hallitukseen kuuluu 8-9 jäsentä.

Tempo on sekä lasten- ja nuorten että aikuisliikunnan Tähtiseura.

Toiminnan ajatus ja toiminnan tarkoitus

Tempon missio on tarjota kaikenikäisille jäsenilleen mahdollisuus kokea liikunnan iloa ohjatuissa liikuntaryhmissä sekä positiivista yhdessä tekemistä ja elämyksiä.

Visio

 • Temposta välittyy liikunnan ilo. Onnistuminen, elämykset ja tunnelma tunneilla on tärkeämpää kuin tavoitteellisuus
 • Tempo tekee aktiivista yhteistyötä muiden seurojen kanssa
 • Tempolla on toimiva yritysyhteistyöverkosto
 • Lasten ja nuorten vanhemmat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa
 • Tempon jäsenistä 20 % on poikia ja miehiä
 • Kaikki pääsevät liikkumaan omalla tasollaan
 • Toiminnan sisältö perustuu jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin
 • Seuran arvot välittyvät jäsenille
 • Ohjaajamme ovat motivoituneita, koulutettuja, osaavia ja pidettyjä sekä ensiaputaitoisia
 • Ryhmät kokoontuvat asianmukaisissa tiloissa hyvien kulkuyhteyksien päässä
 • Tempo on alueen suurin voimisteluseura
 • Tarjonta on monipuolista sekä sisällöltään että kestoltaan
 • Talous on kestävällä pohjalla. Hinnoittelu on mahdollisimman edullista jäsenille, mutta turvaa seuran tulevaisuuden.
 • Tempon toimintaan on myös erityisryhmien edustajilla mahdollisuus osallistua
 • Kesäkausi muodostaa oman selkeän kokonaisuutensa ja tarjontaa on sekä lapsille että aikuisille.
 • Tempo on helppo löytää ja osallistumismahdollisuuksia on useita

Arvot

Tempon eettiset linjaukset

 • jokaisella halukkaalla on tasavertainen mahdollisuus osallistua seuran toimintaan
 • lasten ja nuorten tunneilla on liikuntataitojen opettamisen ohella kasvatuksellinen näkökulma
 • seuran toiminnassa edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä
 • seuran toiminta on avointa, rehellistä, oikeudenmukaista ja osallistavaa
 • seuran toiminta on kestävän kehityksen mukaista

Seuran ydintoiminta

Pääpaino lasten ja nuorten osalta toiminnassa on voimistelun ohjaus ja valmennus. Mahdollisimman monessa lajissa pyritään tarjoamaan sekä harrastus- että kilpailutoimintaa. Lisäksi pyritään tarjoamaan esiintymismahdollisuuksia lasten ja nuorten ryhmille sekä seuran omissa tilaisuuksissa että muiden järjestämissä tapahtumissa.

Aikuisten osalta toiminnan keskeisenä painopisteenä on monipuolisten ohjattujen ryhmäliikuntatuntien järjestäminen. Viikkotuntien lisäksi pyritään tarjoamaan lyhyempiä liikuntakursseja.

Seuratoiminnan vuosikello

Alla on kuvattu Tempon vuosikello, jossa on  koko seuraa koskevat asiat.

Heinäkuu
Ilmoittautumiset lasten ryhmiin alkavat jatkavien jäsenten osalta

Elokuu
Ilmoittautumiset lasten ryhmiin alkavat uusien jäsenten osalta.

Syyskauden aloitus

Syyskuu
Jäsen- ja harrastusmaksujen eräpäivä

Lokakuu
Syysloma

Marraskuu
Seuran syyskokous

Joulukuu
Joulujuhla
Syyskauden päätös

Tammikuu
Kevätkauden aloitus
Aikuisharrastajien palautekysely

Helmikuu
Talviloma (vko 9)
Kevätkauden jäsen- ja harrastusmaksujen eräpäivä

Maaliskuu

Huhtikuu
Kevätkauden loppu

Kevätnäytös

Toukokuu
Seuran kevätkokous

Kesäkausi alkaa
Lasten- ja nuorten ryhmien palautekysely (palaute ohjaajalle)

Kesäkuu
Voimistelupäivät
Suomi Gymnaestrada (joka 4. vuosi)
Leirit

Toiminnan hinnoittelu

 • Jäsenmaksu 15 € (laskutetaan erikseen)
 • Kannatusjäsenmaksu yksityishlöt 15€
 • Kannatusjäsenmaksu yritykset 150€
 • Harrastusmaksut pääset katsomaan tästä!

Lapsi voi ilmoittautua useampaan eri ryhmään. Toisesta ryhmästä saa 20 euron alennuksen.

Harrastusmaksu pitää sisällään lasten ja nuorten osalta osallistumisoikeuden valittuun ryhmään (erillinen ilmoittautuminen) ja aikuisten osalta osallistumisoikeuden Tempon liikuntaryhmiin / valittuun ryhmään.

Kaikille avoimia ja maksuttomia tunteja pyritään järjestämään ainakin kesäisin yhteistyökumppanuuksien kautta.

Jäsenistön oikeudet ja velvollisuudet

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu verkon kautta rekisteröitymällä Hoika-jäsenrekisteriin ja ilmoittautumalla jäseneksi tai Tempon toimistolla, jossa työntekijä täyttää tiedot jäsenrekisteriin. Jäsenillä on oikeus vaikuttaa seuran toimintaan osallistumalla kevät- ja syyskokouksiin, tekemällä aloitteita, antamalla palautetta ja vastaamalla jäsenille suunnattuihin kyselyihin. Jäsenten velvollisuutena on maksaa jäsenmaksu ja toimia seuran sääntöjen mukaisesti. Seuran liikuntaryhmiin osallistuvien jäsenten velvollisuutena on velvollisuutena maksaa harrastemaksu. Eroaminen seurasta tapahtuu säännöissä kuvatulla tavalla.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu kevätkokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 – 9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi vastaa seuran toimikautta eli 1.7.-30.6.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna 2023-2024

Puheenjohtaja – Liisi Perkka

Varapuheenjohtaja – Kaisa Niilo-Rämä

Talousvastaava – Sami Tolvanen

Ohjaajavastaavat – Kaisa Niilo-Rämä ja Johanna Tukiainen

Viestintävastaava – Annukka Relander

Gymppi (ennen suurtapahtumia) – B.K ja Kati Sailio

Muut jäsenet – Pirkkoliisa Seppä ja Päivi Pelkonen

Hallituksen kokoontumiset ja toimintaperiaatteet
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta noin kerran kuussa, tarvittaessa myös useammin.  Kokousten sihteerinä toimii pääsääntöisesti seuratyöntekijä, joka laatii kokouspöytäkirjat.  Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitustyöskentelystä tiedottaminen
Hallituksen kokousten pöytäkirjoja säilytetään seuran toimistolla. Jäsenillä on oikeus saada ote siitä pöytäkirjan asiakohdasta, jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa. Muuten hallituksen kokousten pöytäkirjat eivät ole julkisia. Hallitus tiedottaa jäseniä ja seuran toimintaa koskevista keskeisistä asioista seuran verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissaan sekä sähköpostilla lähetettävissä jäsentiedotteissa.

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry ja epävirallinen lyhenne on Tempo. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue onKouvola. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenilleen liikuntatoimintaa sekä tukea yhteisöllisyyttä toiminta-alueellaan. Liikuntatoiminta kattaa harrastus- ja kilpailutoiminnan kaiken ikäisille jäsenten edellytysten ja tarpeiden mukaan. Toiminnan tavoitteena on laaja alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1) tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä järjestämällä jäsenilleen; – kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille – voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa – koulutustoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
2) vaikuttamalla laaja-alaisesti toiminta-alueensa
liikuntakulttuurin kehittymiseen sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen muun muassa aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin 3) järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
4) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja 5) harjoittamalla julkaisutoimintaa

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
1) harjoittaa julkaisutoimintaa
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita 3) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahainkeräyksiä ja arpajaisia 6) harjoittaa bingotoimintaa 7) harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

5 § SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran kokous. Seura ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seura ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

6 § SEURAN JÄSENET
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran kokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaisesti saavutetut jäsenedut säilyvät.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
– seuran sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– niiden järjestöjen, joiden seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– urheilun eettisiä periaatteita
– kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista, lajiliiton sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöä
– kilpailutulosten- ja tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

7 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erota voi myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä yhdistyslaissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:
– näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
– niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden
nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta – syyllistyminen dopingrikkomukseen
– toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
– seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– liikunnan ja urheilun eettistenperiaatteiden rikkominen
– syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa
– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointi tai sen yritys
– vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
– lainvastainen mainonta
– seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
– rasistinen käytös seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

Seuran hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä asianomaiselle. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § JÄSENMAKSUT
Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana toimintavuonna kannettavan jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n
määräykset. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Seuran kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat lisäksi pöytäkirjantarkastajat.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätösja tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama
toiminnantarkastuskertomus
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 8) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 9) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 12) Päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
7) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
8) Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.
9) Vahvistetaan tulevan tilikauden (1.7-30.6) jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
12) Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä noin puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on:
– kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
– edustaa seuraa
– johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
– hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
– nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
– tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– hankkia ja kouluttaa ohjaajia sekä muita seuratoimijoita – hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon
– valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan – päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä tai muista huomionosoituksista
– suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS
Seuran tilit päätetään vuosittain ajalta 1.7.-30.6.
Tilinpäätösaineisto on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen syyskokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa tilin-
/toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai seuran hallituksen nimeämä muu henkilö kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Päätöksestä on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti seuran tarkoitusta edistävälle ja sen toiminta-alueella toimivalle yhdistykselle tai Suomen Voimisteluliitto ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä

Toimintasuunnitelma 2023 – 2024

 1. Yleistä

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry, lyhyemmin Tempo, on Kouvolassa toimiva harrasteliikunnan ja kilpaurheilun seura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliitto ry:n. 

Tuleva kausi on seuran 124. toimintakausi. Tempo ry, alkuperäiseltä nimeltään Kouvolan Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1900. Seuran toimintavuosi ja tilikausi alkaa 1.7. Tempo on sekä aikuisliikunnan että lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura.

Tempon jäsenistö koostuu kaikenikäisistä ihmisistä. Vuonna 2022 Tempoon kuului 948 jäsentä, joista 40% on aikuisia ja 60% lapsia. Jäsenmäärä on noussut edellisestä vuodesta jonkin verran, mutta se ei ole vielä COVID-19 epidemiaa edeltävällä tasolla. Lasten osalta tilanne on lähes normaali, mutta aikuisharrastajien osalta on tapahtunut laskua. 

Seuran strategiakauden 2021-2025 toimenpiteitä jatketaan kaudella 2023-2024. Suurin osa toimenpiteistä on jatkuvia ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Vastuullisuuteen liittyvät toimintamallit ja konkreettiset toimenpiteet tulevat olemaan keskiössä kaudella 2023-2024. 

Korian Naisvoimistelijat lopettaa toimintansa kesällä 2023. Tempo on hakenut salivuoroja syksyksi 2023 myös Korialta, jolloin korialaisilla olisi mahdollisuus matalan kynnyksen lähellä tapahtuvaan ryhmäliikuntaan myös jatkossa.

Kouvolan Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta nro 58 aloittaa 42. toimintakautensa. Kilta laatii oman toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Kilta järjestää jäsenilleen voimistelua sekä muuta virkistystoimintaa, kuten retkiä. Tempo tiedottaa Killan toiminnasta säännöllisesti ja tukee siten Killan toimintaa.

 

 1. Toimintakausi

Tempon syyskausi alkaa maanantaina 21.8.2023 (vko 34) ja päättyy sunnuntaina 10.12.2023 (vko 49). Kevätkausi alkaa maanantaina 8.1.2024 (vko 2) ja päättyy sunnuntaina 28.4.2024 (vko 17). Koulujen syys- ja talvilomaviikoilla ei ole normaaleja viikkotunteja. Lasten- ja nuorten tavoitteellisesti harjoittelevat ryhmät aloittavat syyskautensa jo 7.8. ja lopettavat sen 17.12. Kevätkausi alkaa niiden osalta jo 2.1. ja jatkuu aina 20.6. saakka. Kesäkausi alkaa maanantaina 1.5.2024 (vko 18) ja päättyy sunnuntaina 18.8.2024 (vko 33).

 

 1. Toiminnan tarkoitus

Tempon tavoitteena on tarjota jäsenistölleen mahdollisuus kokea liikunnan iloa ohjatuilla ryhmäliikuntatunneilla ja voimisteluryhmissä, sekä positiivista yhdessä tekemistä ja elämyksiä seuran sekä muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa. Seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen mahdollisimman edulliseen hintaan. Liikuntapaikat sijaitsevat eri puolilla Kouvolan keskustaa, Kuusankosken kaupunkikeskustaa ja Koriaa; koulujen liikuntasaleissa, liikuntahalleissa ja tanssisaleissa. Kesällä toimintaa järjestetään myös ulkona muun muassa puistoissa. Aikuisten ryhmäliikuntatuntien sisällössä ja lasten sekä nuorten ryhmien lajivalikoimassa pyritään huomioimaan jäsenten toiveet mahdollisimman hyvin. Jäseniä kannustetaan osallistumaan voimistelun suurtapahtumiin ja alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin. Tempolle on tärkeää, että toiminta on häirintävapaata ja kaikille avointa. Epäasiallisen käytöksen osalta seuralla on nollatoleranssi.

 

3.1 Lasten ja nuorten liikunta

Tavoitteena on monipuolisen, laadukkaan, terveyttä edistävän ja lasten kehitystä tukevan liikunnan tarjoaminen eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Pääpaino lasten- ja nuorten tuntitarjonnassa on harrastevoimistelussa. Lasten- ja nuorten ryhmien viikkotunnit pyörivät pääsääntöisesti syksystä kevääseen, mutta myös kesällä pyritään järjestämään toimintaa muun muassa leirien muodossa. Seura pyrkii järjestämään innokkaille lapsiryhmille esiintymismahdollisuuksia kauden aikana etenkin omissa tilaisuuksissaan. 

Kaudella 2023-2024 jatketaan akrobatiavoimistelun kilparyhmien sekä tavoitteellisesti harjoittelevien teline- ja tanssillisen voimistelun ryhmien toimintaa. Ryhmien toimintaa ja kilpailu- sekä leirimatkoja tuetaan taloudellisesti seuran toimesta. Ryhmien harjoitteluolosuhteita pyritään pitkällä tähtäimellä parantamaan jatkamalla neuvotteluja kaupungin liikunta- ja tilapalveluiden kanssa pelkästään akrobatialajien harjoitteluun varatun salitilan järjestämiseksi. Lisäksi kartoitetaan vaihtoehtoja yksityisiltä markkinoilta vuokrattavan tilan osalta. Voimistelussa käytettävien välineiden hankintoja tehdään taloustilanteen niin salliessa. Hankintoja pyritään rahoittamaan myös erilaisilla avustuksilla.

Tempo on hakenut OKM:n seuratoimintatukea kaudelle 2023-2024. Jos tuki saadaan, pyritään järjestämään toimintaa myös erityistä tukea vaativille lapsille sekä aloittamaan uusi ryhmä nuorille. Lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa oheisvoimisteluryhmä muiden lajien harrastajille.

Kynnys tulla mukaan toimintaan pidetään lasten ja nuorten osalta matalana mahdollisimman edullisilla kausimaksuilla ja mahdollisuudella harrastaa myös ilman kilpailutoimintaan liittyvää tavoitteellisuutta, suuria harjoitusmääriä ja taloudellista panostusta. Vähävaraisten lasten harrastustoimintaa pyritään tukemaan seuran omalla harrastusmaksujen tukijärjestelmällä, johon budjetoidaan rahaa kauden talousarvioon.

 

3.2 Aikuisten liikunta

Toiminnan keskeisenä painopisteenä on terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen tarjoaminen aikuisille. Seura pyrkii tuottamaan laadukasta kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille ja eri kuntoisille aikuisille. Seuran viikkotunnit pyörivät syksystä kevääseen ja kesäkaudella järjestetään kaikille avointa puistojumppaa Urheilupuiston alueella sekä muita matalan kynnyksen kesätunteja. Lyhyitä viikonloppukursseja järjestetään jäsenistön toiveiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan. 

Seurassa halutaan edelleenkin korostaa sitä, että aikuisten tunneille on matala kynnys tulla ja siellä koetaan yhteisöllisyyttä suvaitsevaisessa ilmapiirissä. Ohjaajien toiminnassa korostetaan turvallisuudesta huolehtimista sekä avoimen ilmapiirin luomista. Ryhmiä pyritään järjestämään tasaisesti viikon eri päivinä ja kellonaikoina ja monipuolisella sisällöllä. 

Yhteistyötä Kouvolan Kansalaisopiston kanssa on käynnistetty jo keväällä 2023, ja sitä jatketaan tulevalla kaudella. Tavoitteena on saada yhteistyöryhmät käynnistymään syyskaudella 2024.

 

 1. Toimitilat ja henkilöstö

Seuran toimisto sijaitsee vuokratiloissa Sivistys- ja Urheilutalosäätiön omistamassa kiinteistössä osoitteessa Ilmarinkatu 3. Toimisto palvelee asiakkaita vähintään yhtenä päivänä viikossa. Toimistolla seuran asioita hoitaa osa-aikainen seuratyöntekijä. Palkattu henkilö vastaa toimistotehtävien lisäksi osaltaan myös verkostoitumisesta, kehittämisestä ja uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisesta muiden seurojen, yritysten ja kaupungin kanssa.

 Seuran viikkotunteja vetää noin 40 koulutettua ohjaajaa ja apuohjaajaa. Seura huolehtii ohjaajien osaamisesta tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistua mm. Voimisteluliiton sekä Kymenlaakson Liikunnan järjestämiin koulutuksiin. Ohjaajille maksetaan pitämistään tunneista rahallinen korvaus.

 

 1. Hallinto

Seuran hallinnosta vastaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä 5 – 8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenet osallistuvat Suomen Voimisteluliiton, Kymenlaakson Liikunnan ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun seuratoiminnan koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. 

Seuran hallitus pyrkii siihen, että seuralla olisi edustaja niiden järjestöjen sääntömääräisissä kokouksissa ja tilaisuuksissa, joissa seura on jäsenenä

(Suomen Voimisteluliitto, Kymenlaakson Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ry, Kymenlaakson Urheiluseurojen yhdistys ry, Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiö). Seura jatkaa jäsenenä myös Kouvolan Seuraparlamentissa, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Sääntömääräinen syyskokous pidetään syys – marraskuussa ja kevätkokous maalis – toukokuussa. Kokouksissa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista ilmoitetaan jäsenistölle seuran verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja jäsentiedotteissa.

Uskollisuuden Killalla on oma johtokuntansa. Kilta päättää omissa syys- ja kevätkokouksissaan Killan sääntöjen määräämät asiat.

 

 1. Talous

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsen- ja harrastemaksuilla, erilaisilla toiminta- ja hankeavustuksilla, näytöksillä sekä talkootyöllä. Yhtenä varainhankinnan muotona käytetään yritys- ja oppilaitosyhteistyötä. Taloudelliset resurssit kohdennetaan pääasiassa liikuntaryhmien tarpeisiin eli ohjaajien koulutukseen, palkkoihin, salivuorojen vuokriin ja voimisteluvälineisiin. Yhteistyötä alueen yritysten ja muiden liikuntaseurojen kanssa pyritään lisäämään ja kehittämään.

 

 1. Viestintä ja markkinointi 

Seuran toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti seuran internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jäsenistölle lähetetään sähköinen jäsenkirje vähintään syksyllä ja keväällä sekä tiedotetaan asioista myös ohjaajien välityksellä etenkin lapsijäsenten huoltajille. Ohjaajien osalta viestintä tapahtuu pääosin viestipalvelu whatsapp:n välityksellä. Seuralla on käytössä omat Facebook ja Instagram –tilit, joissa jaetaan tietoa etenkin Tempon järjestämistä tapahtumista sekä tunteihin liittyvistä muutoksista. Tuntiperuutuksissa käytetään myös tekstiviestipalvelua, jolla tieto peruutuksesta saadaan nopeasti jäsenille.  Markkinoinnilla ja mainonnalla pyritään lisäämään seuran tunnettavuutta Kouvolassa.