Vastuulisuus Tempossa

Vastuullisuus on tärkeä osa seuramme toimintakulttuuria. Vastuullisuus näkyy toiminnassamme kaikilla eri tasoilla ja se takaa harrastajille turvallisen ympäristön kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.
Tempo on sekä aikuisten että lasten ja nuorten Tähtiseura, mikä edellyttää, että myös vastuullisuusasiat ovat Tähtiseuran mukaisella tasolla.

Tästä pääset lukemaan Suomen Voimisteluliiton julkaisun  epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelystä.

 

Hyvä hallinto

Seuran hallitus/johtokunta on sitoutunut urheilun yhteisiin reilun pelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin. Työntekijän ja ohjaajien työsuhdeasiat hoidetaan lain edellyttämällä tavalla ja heidän työhyvinvoinnistaan pidetään huolta. Seuran säännöt ja tiedot yhdistysrekisterissä ovat ajantasaiset. Seuran toiminnan periaatteet on kirjattu toimintakäsikirjaan, jota päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Talouteen liittyvät asiat on kirjattu erilliseen talousohjesääntöön. Vastuullisuuteen liittyvissä asioissa toimivat yhteyshenkilöinä seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

Turvallinen toimintaympäristö

Seuran toiminnassa noudatetaan seuran sääntöjä sekä eettistä linjausta. Lasten ja nuorten ryhmissä laaditaan ryhmän omat pelisäännöt. Alaikäisten ohjaajilta ja valmentajilta tarkistetaan rikosrekisteri ja kynnys epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamiselle pidetään matalana. Seuran harrastajille tiedotetaan säännöllisesti ”Et ole yksin” -palvelusta. Ohjaajat ja hallitus noudattavat Laadukkaan lasten ohjauksen periaatteita, joiden keskiössä on kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu turvallisessa, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Seuralle on laadittu eettiset linjaukset sekä toimintakäsikirjaan omana osanaan ohjauksen ja valmennuksen toimintaperiaatteet. Lisäksi toimintakäsikirjaan on kirjattu, miten ongelmatilanteissa toimitaan.

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tempon toiminta on mahdollisimman avointa kaikille. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyy seuran toiminnassa muun muassa seuraavasti:
– suurinta osaa ryhmistä ei ole kohdennettu tietyn sukupuolen edustajille
– erityislapsille on oma ryhmänsä ja aikuisten tunneille ovat tervetulleita myös rajoitteita omaavat henkilöt
– vähävaraisten lasten perheillä on mahdollisuus hakea alennusta harrastusmaksuista
– osa tapahtumien tuotosta lahjoitetaan taloudellisen tilanteen niin salliessa vähävaraisten lasten harrastustoimintaan esim. HOPE – yhteisesti ja yhdessä ry:n kautta.

 

Antidoping

Dopingia koskevat asiat on kirjattu seuran sääntöihin. Kilpailutoiminnassa olevien nuorten kanssa tehdään antidoping kasvatusta muun valmennustoiminnan lomassa.

 

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristöä suojellaan ja ilmastopäästöjä vähennetään Tempossa tarjoamalla jäsenille lähiliikuntaa sekä kannustamalla heitä liikkumaan harrastusmatkat kävellen, pyörällä tai joukkoliikennevälineillä.
Kilpailuihin ja leireille matkustetaan yhteiskyydein ja mahdollisuuksien mukaan myös junalla tai bussilla. Kilpailu- ja esiintymisasuja kierrätetään ryhmien ja voimistelijoiden kesken. Tapahtumien
koristeita hyödynnetään useampaan kertaan ja tarjoiluastioiden valinnassa kiinnitetään huomiota niiden ekologisuuteen. Tapahtumissa ja niiden harjoituksissa pyritään aikataulun hyvällä
suunnittelulla välttämään montaa kuljetuskertaa. Seuratoimijoiden ja talkoolaisten muistamisissa painotetaan aineettomuutta tukien samalla paikallistaloutta. Seura-asujen osalta pyritään
löytämään kestävistä materiaaleista valmistettuja tuotteita, jolloin niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Voimisteluvälineiden hankinnassa panostetaan laatuun ja pitkäikäisyyteen.

Haluatko ottaa yhteyttä?

Asiasi käsitellään luottamuksellisesti.

Et ole yksin

Voit myös ottaa yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi turvallisen aikuisen kanssa. 

Voimistelusta selkokielellä