Tiedotteet

2. toukokuuta 2024

Kevätkokous 2024

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 22.5.2024 klo 17.30 

Paikka: Seuran toimisto (Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola)  

Ilmoittautuminen: 10.5. mennessä sähköpostitse toimisto@liikuntaseuratempo.fi tai

tekstiviestitse 040 501 8279 

Asiat Kokoukselle on valmisteltu esityslista, joka on liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Terveisin Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry:n hallitus 

Liite: esityslista

29.4.2024

ESITYSLISTA KOUVOLAN LIIKUNTA- JA VOIMISTELUSEURA TEMPO RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Keskiviikko 22.5.2024 klo 17.30

Paikka: Seuran toimisto, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5   Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

6 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

7 Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8 Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai varatoiminnantarkastaja.  Mikäli valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

9 Vahvistetaan tulevan tilikauden (1.7. – 30.6.) liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

11 Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää  ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

12 Päätetään kokous

Tiedotteet