Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry – Tietosuojaseloste

VERKKOKAUPPAA JA ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE
REKISTERINPITÄJÄ

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry

REKISTERIASIOITA HOITAA
Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola, puh. 040 501 8279

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry:n ja sen palveluiden käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on palveluun antanut. Lisäksi rekisteriin tulee tiedot asiakastapahtumista.

TIETOLÄHTEET

Henkilön perustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. He antavat ne käyttäessään Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry verkkokauppaa tai asiakaspalvelua.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaiden maksutapahtumista luovutetaan tietoja vain Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry:n taloushallinnon järjestelmään. Rekisteröityjen perustietoja käytetään Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry:n omaan tiedottamiseen ja markkinointiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri sijaitsee Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry:n hallinnoimalla palvelimella. Pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Heidän käyttöoikeutensa on henkilökohtainen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi. Asiakastapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.